Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.20354/2022 (ΦΕΚ 1724/τεύχος Β΄/09-04-2022) την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00.

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός- οριοθέτηση τμημάτων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο:  Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κ.ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ.

ΘΕΜΑ 4ο:  Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΑΛΑΜΑΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ.

ΘΕΜΑ 5ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΚΥΠΡΑΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση της υπ’αριθ.8/2020 απόφασης και παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην NOSTOS SEAFOOD EXPERIENCE O.E (κατάστημα MANGATA).

ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΨΑΘΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ.

ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΑΡΜΥΡΑ ΜΗΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΝΕΖΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 13ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΖΑΧΑΡΙΑ.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα το σχεδιασμό και την αδειοδότηση των λιμενικών υποδομών που θα πραγματοποιηθεί 17 και 18/05/2022 στην Αθήνα.

Μήλος, 08/04/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ