Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Συγκοινωνιών, Δημοτικού Φωτισμού & Οδικής Σήμανσης σε συνεδρίαση την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.Πινακίδες οδικής σήμανσης.

2.Οδική ασφάλεια μαθητών Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα.

3.Εξέταση αιτημάτων δημοτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εταιρίδης Νικόλαος