Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Συγκοινωνιών, Δημοτικού Φωτισμού & Οδικής Σήμανσης σε συνεδρίαση την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο,[βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β')] για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.Διάφορα αιτήματα πολιτών (ακολουθεί συνημμένος πίνακας αιτημάτων πολιτών).

2.Απολογισμός δράσης επιτροπής περιόδου 2019 - 2021

ΛΙΣΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δημοτικού Φωτισμού:

Κανένα αίτημα σε εκκρεμότητα

Οδικής Σήμανσης:

1.- Το από 16-12-2021 αίτημα ΨΑΘΑ Γεωργίου για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης στο Φυροπόταμο.

2.- Το από 10-02-2022 αίτημα ΣΟΦΙΚΙΤΗ Αγγελή για αποκατάσταση οδοστρώματος στον Αγ. Ιωάννη Π. Τριοβασάλου.

3.- Το από 17-02-2022 αίτημα ΚΑΜΑΚΑΡΗ Άννας για τοποθέτηση καθρέπτη στον Παρασπόρο (επτάστομος).

4.- Προφορική επισήμανση ΤΟΥΡΛΟΥ Σαράντου για λήψη μέτρων στον βιομηχανικό δρόμο (περιοχή Κατσαρώνα).

5.- Προφορική επισήμανση ιδιώτη για τοποθέτηση πινακίδας (STOP) (P-2) στο δρόμο από Σαντα Μαρία προς Γηροκομείο.

6.- Τοποθέτηση δυο πινακίδων στον Π. Τριοβάσαλο, μια Π-5 προειδοποίηση για αδιέξοδο και μια πληροφοριακή Π-8γ για Τριοβάσαλο - Πλάκα

7.- Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στον Π. Τριοβάσαλο, πινακίδα P-39 (κάθετη σήμανση) (παλαιό αίτημα ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ Αικατερίνης ,7/10/20 πρακτικό

Επιτροπής) και κίτρινη διαγράμμιση (οριζόντια σήμανση).

8.- Απολογισμός δράσης επιτροπής περιόδου 2019 - 2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εταιρίδης Νικόλαος