Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου, την Πέμπτη 30/11/2023 και ώρα 19.00 να συμμετέχουν σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τη  συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1.Έκδοση αδειών λειτουργίας μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στη νήσο Μήλο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης