Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ», συνεδρίασε στη Σύρο την Δευτέρα 19/11/2018. Στην ατζέντα της Συνεδρίασης ήταν οι δράσεις του Δικτύου «ΔΑΦΝΗ», η κατάρτιση του προυπολογισμού του 2019, η προετοιμασία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα καθώς και μια σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων.

Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου «ΔΑΦΝΗ», συμμετείχε στην Συνεδρίαση και τοποθετήθηκε επί όλων των θεμάτων.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι ο Δήμος Μήλου, ως μέλος του Δικτύου «ΔΑΦΝΗ», βρίσκεται μεταξύ των έξι (6), Ελληνικών Πιλοτικών Δήμων που θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο IMPLEMENT, επιλογή που έγινε με κριτήρια ωριμότητας δράσεων και σχεδιασμού σε θέματα ενεργειακής πολιτικής καθώς ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός από αυτούς που επελέγησαν που έχει εκπονήσει ΣΔΑΕ (Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας), εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ADAPT για την κλιματική αλλαγή. Την τιμητική αυτή επιλογή μας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου, με την υπ’ αριθμ. 206/2018 Απόφασή του.

Τα οφέλη από αυτήν την Απόφαση είναι πολλά, με κύριο την δυνατότητα υλοποίησης του εγκεκριμένου ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου μέσω της συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.