Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 24 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Τετάρτη 21/2 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο : Ενημέρωση για έργα

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Έγκριση του 1ου Παραδοτέου της Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσιών Συμβουλών για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Έγκριση των τελικών παραδοτέων της Σύμβασης "Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Τοπικού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ADAPT) και ενσωμάτωση του σε Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)"

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Υπογραφή αιτήματος ψηφίσματος για την Μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Συμμετοχή στην συμμαχία Cohesion Alliance για την συνοχή της ΕΕ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε πρόταση του έργου HORIZON 2020 (Πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020)

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για εκπόνηση μελετών Δημοτικού Σφαγείου με Βιοκλιματικά κριτήρια στη θέση Τρυπητές Μήλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο : Υπόδειξη χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών-καθαιρέσεων καθώς και για χώρους εναπόθεσης υλικών στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 9ο : Έγκριση κοπής δέντρων εντός της Τ.Κ. Πέρα Τριοβασάλου

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 10ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Λειτουργία υφισταμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE AEET στη θέση Προφήτης Ηλίας νήσου Μήλου»

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 11ο: Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο : Έγκριση Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο : Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες, από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία - ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 17ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης κάλυψης  κενής οργανικής θέσης (ηλεκτρολόγου) με υποβολή αιτήματος αναπλήρωσης –αντικατάστασης διοριστέων  προς το ΑΣΕΠ και διαπίστωση ότι συντρέχουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες της άμεσης πρόσληψής του.

Εισηγητής : Νίνος Κώστας

Θέμα 19ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.

Εισηγητής : Νίνος Κώστας

Θέμα 20ο : Έγκριση φιλοξενίας διεθνούς αγώνα Jet Ski

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 21ο : Έγκριση ίδρυσης τοπικής αρχειακής συλλογής

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 22ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής

Εισηγητής : Μωραϊτης Δημήτριος

Θέμα 23ο : Ορισμός μέλους Δ.Σ. προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή για τα Ετήσια Μητρώα Αρρένων έτους 2017

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 24ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Την Τρίτη 20/2 θα προηγηθεί διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση της Τρίτης στις 6.00 το απόγευμα:

Θέμα 1ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 228/2017 απόφασης με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018»

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 2ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 239/2017 απόφασης με θέμα «Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2018»

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση της Τρίτης στις 7.00 το απόγευμα:

Θέμα 1ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 254/2017 με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2018»

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 2ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 269/2017 με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μήλου έτους 2018»

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ