Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 19 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Τετάρτη 3/8 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE 2016 με τίτλο ¨Αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών παράκτιων υγροτόπων στις Κεντρικές Κυκλάδες¨

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Έγκριση συγκοινωνιακών ρυθμίσεων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας υδραυλικού υλικού

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο : Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2014

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 8ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 191/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών Δ.Σ. στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Δέσποινα

Θέμα 9ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Δέσποινα

Θέμα 10ο : Χορήγηση δεύτερης παράτασης περαίωσης του έργου ¨Κατασκευή δικτύων Ομβρίων Υδάτων¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Αναβάθμιση και Στατική ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Μήλου¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο ¨Υδραυλική μελέτη διάνοιξης οδού από το Δημοτικό Σχολείο Μήλου έως Χαλικιά¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στην Πλάκα της Τ.Κ. Μήλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 14ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στα Πολλώνια της Δ.Κ. Τριοβασάλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 15ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο : Εξέταση ενστάσεων και διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 17ο : Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πλάκα Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 169/2016 (παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ