Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 21 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Τετάρτη 21/5 στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Δασικοί Χάρτες

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Γεωθερμία

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα ανάπτυξης επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου

Εισηγήτρια : Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 4ο : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του  Ν.4447/2016 περί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση ή μη από αυτά του Δήμου Μήλου, που αφορά την υπ΄αριθ. 62/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία έγινε δεκτή η από 22/12/2008 αγωγή 47 μόνιμων υπαλλήλων  του Δ. Μήλου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός προσλήψεων για τον ΑΣΑ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 6ο : Ανάθεση υπηρεσίας για την λειτουργία του ΑΣΑ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων για τον Παιδικό Σταθμό και την ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο : Διάθεση τυχόν εσόδων από εκδηλώσεις πολιτιστικού φεστιβάλ

Εισηγήτρια : Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 9ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου στον Πέρα Τριοβάσαλο Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ.265/2016 απόφασης του Δ.Σ. (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 11ο : Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΙΑ»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα επεξεργασίας δεδομένων διαδικτύου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο : Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 14ο : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 15ο : Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο : Παραχώρηση χρήσης χώρου

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής καταστήματος στην Πλάκα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Έγκριση φιλοξενίας τυφλών παιδιών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 19ο : Τροποποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 20ο : Ψήφισμα για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 21ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος