Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 18 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, το Σάββατο 17/9 στις 3.00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE 2016 με τίτλο ¨Αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών παράκτιων υγροτόπων στις Κεντρικές Κυκλάδες¨

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : «Έγκριση Συμβατικών Τευχών και Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μήλου”»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Αποχαρακτηρισμός ζωνών Αρχαιολογίας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Διερεύνηση δυνατότητας δανειοδότησης α. αγοράς κινητών μονάδων βιολογικού καθαρισμού β. αγοράς απορριμματοφόρων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο : Διάθεση πιστώσεων και αύξηση ποσών συμβάσεων του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο : Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8ο : Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Η΄ ΡΙΤΣΟΥ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο : Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο : 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή κα Συντήρηση σχολικών κτιρίων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Πλάκας-Πλάκες-Τρυπητή-Τριοβάσαλος-Πέρα Τριοβάσαλος (Α΄φάση)

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Καθαρισμός ρέματος Ντανταλιάς από φερτά υλικά και δασικά είδη

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 14ο : Κάλυψη εξόδων διοργάνωσης Περιφερειακού Συμβουλίου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 15ο : Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 : Ευκαιρίες και προοπτικές για το νησί της Μήλου & άλλων νήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 16ο : Σύσταση επιτροπής για την Ανοικτή-Δημόσια Διαβούλευση «Στρατηγικού Σχεδίου ΠΝΑ» 1ης Ενότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος, τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 17ο : Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας Ολυμπιονικών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ