Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 19 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Παρασκευή 30/3 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο :  Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Ορισμός μέλους Επιτροπής και Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Μήλο»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Εξέταση αιτήματος εταιρείας Capital Energy Associates Ltd για την υλοποίηση Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Εξέταση προτάσεων Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Μήλου για την λειτουργία του χώρου στάθμευσης στον Καρόδρομο

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Χορήγηση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 2.000 μ3 στον Άγιο Ιωάννη»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο : Υπόδειξη χώρου απόθεσης αδρανών υλικών για την παρασκευή ασφαλτο-σκυροδέματος στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών (Β΄φάση)

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 9ο : 1η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 10ο:  1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12ο : Εγκριση τροποποίησης της απόφασης 116/2017 περί έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤ οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 13ο : Εγκριση τροποποίησης της απόφασης 117/2017 περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) ΔΛΤ οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 14ο : Ψήφιση διαδικασίας Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εις βάρος του Αντωνίου Μαλούχου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 15ο : : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Υφιστάμενο Ορυχείο βιομηχανικών Ορυκτών στη θέση Λαγκάδα Τ.Κ. Τρυπητής Μήλου» της εταιρείας Κληρονόμοι Αντων. Γ. Ξυδού

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής ΚΥΕ στη Πλάκα Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Εξέταση αιτήματος δημότη για κατασκευή πεζοδρομίου στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Εξέταση αιτήματος δημότη για την διέλευση οχημάτων βαρέως τύπου στην περιοχή Βουνάλα Τριοβασάλου

Εισηγητής : Μπουντίνας Σπυρίδων

Θέμα 19ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία