Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 18 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Παρασκευή 10/6 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο : Υποβολή πρότασης στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Υποβολή πρότασης στο ΕΠ «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) με τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης και Περιορισμός Διαρροών»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Μίσθωση χώρων για χρήση ως «Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων»

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 5ο : 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Επέκταση Δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Πέρα Τριοβασάλου-ΔΔ Τριοβασάλου¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού του έργου ¨Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στα πλαίσια συντήρησης του Εθνικού Σταδίου Μήλου¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 07/ 2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨Έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και διαμόρφωση χώρου στη Χαλικιά¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ.12/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : ¨Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών: Πλάκα – Πλάκες- Τρυπητή – Τριοβάσαλος - Πέρα Τριοβάσαλος (Β ΦΑΣΗ)¨

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : Παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης σε κοινή χρήση

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθ. 9/2016 απόφαση ΔΣ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 12ο : Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ενός έτους και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Τρυπητή Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 13ο : Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ενός έτους και παράταση ωραρίου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πλάκα Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 14ο : Τροποποίηση μελών επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 15ο : Διοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας Ιατρών του Αιγαίου ΠΑΓΝΗ

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Λοιπές ενέργειες τουριστικής προβολής

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ