Δήμος Μήλου

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στις 3.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2019, Δήμου Μήλου και των ΝΠΔΔ εποπτείας του,  κατόπιν της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία