Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 25 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Δευτέρα 5/11 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 2ο: Κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 3ο: Τροποποίηση μελών Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 4ο: Τροποποίηση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 5ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού (αφαλάτωσης) Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Υδραυλική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Ηλεκτρομηχανική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Έγκριση ή μη υλοτομίας δένδρου εντός σχεδίου πόλεως Κοινότητας Αδάμαντα.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο: Έγκριση ή μη πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 10ο: Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο Ευρωπαϊκό Έργο IMPLEMENT.

Εισηγητής: Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 11ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σ.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μερική τροποποίηση της 164/2018 απόφασης του ΔΣ.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 13ο: Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 14ο: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο: Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2018.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 του Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου και Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου, βάσει της με αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/τ. Β΄).

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 18ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, βάσει της με αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/τ. Β΄).

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 19ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤΜ οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 20ο: Διερεύνηση για αγορά ακινήτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 21ο: Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 1/11/2018 έως 31/05/2019 λεωφορείων στην άγονη γραμμή νήσου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 22ο: Παραχώρηση ή μη δημοτικού χώρου για προσωρινή στέγαση του γραφείου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Μήλο.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 23ο: Διοργάνωση εκδηλώσεων: α) 2ο Μουσικό Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ και β) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Τσερώνη Στυλιανή, Δημ. Σύμβ.

Θέμα 24ο: Ακύρωση της με αρ. 168/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Shodoshima στην Ιαπωνία» και λήψη απόφασης εκ νέου.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 25ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ