Δήμος Μήλου

Με 16 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο Πλάκας, Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 2ο: Έγκριση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Μήλου & Νομικών του Προσώπων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου & Γηροκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου).

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 3ο : Αποδοχή χρηματοδότησης «Απόφαση Υπουργού  Nαυτιλίας σχετικά με την επιχορήγηση Δήμου Μήλου Ν. Κυκλάδων για την κάλυψη μέρους των δαττανών προμήθειας νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης της «Αιολικής Μήλου Α.Ε.» για το έτος 2020»

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 4ο:Λήψη απόφασης για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση μελετών Δημοτικού Σφαγείου με βιοκλιματικά κριτήρια στη θέση Τρυπητές Μήλου

Εισηγητής: Μιχαήλ Μωραίτης

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο Αναβάθμιση και Στατική Ενίχψυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου λυκείου Μήλου

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου λυκείου Μήλου

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο Πρόγραμμα με τίτλο: Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στη Περιφέρεια Ν.Αιγαίου.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο  :Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ.18/96 απόφασης Δ.Σ.Μήλου με τίτλο: Αδελφοποίηση της Μήλου με τη πόλη της Πελοποννήσου Πύλο.

Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της με αρ. 137 / 2019 (ΑΔΑ ΨΘΗ6ΩΚΩ-ΔΥΒ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου»:

Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της με αρ. 05/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 12ο: Τροποποίηση της με αρ. 06/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 13ο:Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Εισηγήτρια: Αθηνά Τζίκα

Θέμα 14ο: Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθ. 1/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ν.Αιγαίου με θέμα: «Κλιμάκωση ενεργειών για τη προστασία των νησιών από τις συνέπειες της δρομολογούμενης εγκατάστασης βιομηχανικών ανεμογεννητριών»

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 15ο: Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 16: Διενέργεια επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία/συνδιοργάνωση με το Κ.Ε.Κ. Γ.Γεννηματάς

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων.