Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων από τον Δήμο Μήλου για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στα σχολεία της νήσου Μήλου.

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Θέμα 5ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση γνωμοδότησης σχετικά με την ανατιμολόγηση προμήθειας αφαλατωμένου νερού).

Θέμα 6ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ανταποδοτικών τελών υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης)».

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αποκατάσταση επαρχιακής οδού στην περιοχή Μαύρα Γκρεμνά Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2022.