Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 2Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 2ο: 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου.

Θέμα 4: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του τεχνικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»).

Θέμα 5: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση Αγωγής Ε. Μαρουδίτση)

Θέμα 6: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών.

Θέμα 7: Εξέταση αιτήματος παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μήλου.

Θέμα 8: Εξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν ξενοδοχείου.

Θέμα 9 : Έγκριση ή μη της σύναψης και υπογραφής μνημόνιου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μήλου και της "Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.ΔΙ.Μ)