Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 23 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Παρασκευή 27/7 στις 7.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 2ο : Ενημέρωση για το Λιμενικό έργο Πολλωνίων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Ενημέρωση για την Γεωθερμία

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο : 4η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Κατασκευή Νέου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Χορήγηση παράτασης υλοποίησης υπηρεσίας εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μήλου

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο : Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 10ο : Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση S&B βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο : Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018

Εισηγητής : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο : Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 14ο :Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταστέγαση Γυμνασίου / Λυκείου Μήλου, λόγω επισκευαστικών εργασιών

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 16ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Εκμετάλλευση ορυχείου μπετονίτη συνολικής έκτασης 578.758,00 τ.μ. στη θέση Αγγεριά Μήλου» της εταιρείας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών συνολικής έκτασης 51.455,60 τ.μ. στη θέση Προβατάς Μήλου» της εταιρείας ΕΕΚΟΜ ΑΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο :Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 235/2017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2018)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : ΄Εγκριση φιλοξενίας του «Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων Νοητικά Υστερούντων Χίου» στη Μήλο

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 20ο : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 21ο : Έγκριση παραχώρησης χώρου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 22ο : Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 23ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ