Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος κεκλεισμένων των θυρών [εγκ. Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-09-2021 ΥΠ. ΕΣ.], την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου του ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 2ο: Ψήφισμα για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2022.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση κατόπτρου εντός ορίων Κοινότητας Τρυπητής.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της με αρ. 64 / 2021 απόφ. ΔΣ με θέμα «Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου».

Θέμα 6ο: 3η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 7ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 8ο: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας ( όμοροι ).

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της με αρ. 101 / 2021 απόφ. ΔΣ με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022».

Θέμα 10ο: Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 11ο: Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 12ο: Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 13ο: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2022.

Θέμα 14ο: Κανονισμός Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 15ο: Εξέταση αιτήματος πολίτη.

Θέμα 16ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2022.