Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2023 (βάσει της με Α.Π. 347 / 17-03-2023 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών).

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ , ΈΤΟΥΣ 2023.

Θέμα 2ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ, ΈΤΟΥΣ 2023.

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Μήλου & Νομικών του Προσώπων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου & Γηροκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου) έτους 2023.

Για τον Δήμο Μήλου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκαγκάκης Απόστολος