Δήμος Μήλου

«Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), την 23η του μηνός Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών Α.Π.18318/13-03-2020 ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)

Την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία & ώρα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει τις παρουσίες των Δημοτικών Συμβούλων & των Προέδρων των Κοινοτήτων, ηλεκτρονικά στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στη συνέχεια, αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η ψηφοφορία μέσω e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Διευκρινίσεις θα δίνονται και μέσω τηλεφώνου 22873 – 60105.»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο:  Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου έτους 2019 Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο:  Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου έτους 2019 Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης (Απόφαση Α.Π. 182/13-03-2020 Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής ΑΔΑ Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ).

Θέμα 4ο: 1Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 5ο: 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 6ο: Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αιτήσεων μείωσης δημοτικών τελών των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών Διαχειριστικής  Επιτροπής Κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου.

Θέμα 8ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εγκύκλιος 1/2020 Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων).

Θέμα 9ο: Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το οικονομικό έτος 2019.

Θέμα 10ο: Ορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Δήμου Μήλου για τον χειρισμό νομικής υπόθεσης (υπόθεση Μαλούχου Εμπουριός).