Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 20/07/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4767/16-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 4η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για μεταφορά έργων από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της με ΑΔΑ ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση προσωρινής χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση του διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου τεχνικής διάσωσης με την ονομασία Weber Rescue Days 2021 (Weber Ημέρες Διάσωσης 2021).

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στην 18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων & Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών).

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση MA.CON.STRUCTION για το τεχνικό έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ).

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου για τη Διοικητική Παραλαβή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 9ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 132/2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΦΩΚΩ-79Κ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στο ΚΑΕΚ 29082ΕΚ00036.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της με αρ. 65/2020 (ΑΔΑ 9Λ0ΝΩΚΩ-ΛΩ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Μήλου, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης συνεργασίας του Δήμου Μήλου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΑΤΡΟ) Κρήτης για την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «ΦΑΕΘΩΝ» στο Αρχαίο Θέατρο.

Θέμα 12ο: Έγκριση 3ου & 4ου Παραδοτέου για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μήλου (ΣΒΑΚ Δήμου Μήλου).

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για προσωρινή μεταστέγαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, της Δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»  ΚΔΑΠ  Δήμου Μήλου στο Δημοτικό Σχολείο Μήλου, λόγω των μέτρων πρόληψης κατά του κορονοΐού Covid -19.