Δήμος Μήλου

Με 8 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού για το έργο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ φάση) Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 3ο : Έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης για την εγκατάσταση αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της εταιρίας με την επωνυμία “TRANSOIL Ο.Ε.”.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α / BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 7ο: Ορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων, για το έτος 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 8ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων.