Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 20 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Δευτέρα 10/12 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων υπέρ Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 2ο:Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 3ο: Έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Μήλου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2018 Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου.

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 5ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια : Μαρουδίτση Μοσχούλα

Θέμα 6ο: Έγκριση Έκθεσης προόδου επί της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου και έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της αρμόδιας Επιτροπής του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο: Τροποποίηση των με αρ. 143/2014, 32/2015 και 168/2015 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου - αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για υπόδειξη χώρου προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών στo πλαίσιο κατασκευής του έργου του Δήμου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων για το έτος 2017» και του έργου του ΔΛΤΜ με τίτλο «Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στην είσοδο του κεντρικού λιμένα Αδάμαντα».

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για έγκριση επέμβασης επί χορτολιβαδικής έκτασης.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 12ο: Συζήτηση επί θεμάτων επιστολής Δημοτικών Συμβούλων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο: Παραχώρηση χρήσης χώρου ΕΠΑ.Λ. Μήλου για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί προτεινόμενης τροποποίησης χάραξης δημοτικής οδού στο πλαίσιο της υφιστάμενης εκμετάλλευσης του ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (μπεντονίτη), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Αγγεριά - Αγ. Ειρήνη» Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ που αφορά «Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Υφιστάμενου Ορυχείου Βιομηχανικών Ορυκτών (Διοξειδίου του Πυριτίου) στη θέση ΚΑΤΣΟΥΛΗ Τ.Κ. ΤΡΥΠΗΤΗΣ Δήμου Μήλου και έγκριση Σ.Δ.Ε.Α., από τον Ευάγγελο Π. Φίλη».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεοπτικού σταθμού στο όρος Προφήτης Ηλίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για πρόταση Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου στη Μήλο.

Εισηγήτρια: Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα “TWINNING PROGRAMME 2018-2019 Call for municipalities”, σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια.

Εισηγήτρια: Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της απόφασης ΔΣ με αρ. 12/2017 και θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την Προσχώρηση στους όρους και στις συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου και Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγησης σε αυτό ανέκκλητη εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 20ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ