Δήμος Μήλου

limeniko-tameio2

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Τρίτη 31 Μαΐου στις 7.00 το απόγευμα για να συζητηθούνκαι να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανισμών παροχής νερού-ρεύματος σε σκάφη (πίλαρς)

2.Λήψη απόφασης για απόθεση υλικών ασφαλτόστρωσης

3.Λήψη απόφασης για αίτημα θεραπείας κ.Λαγογιάννη Πολύκαρπου

4.Λήψη απόφασης για αίτημα θεραπείας κ.Παρασκευόπουλου Δημητρίου

5.Λήψη απόφασης για αίτημα θεραπείας κ.Βωβού Ευγενίας/Μάλλη Εργίνας

6.Λήψη διάθεσης πιστώσεων