Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 8.30 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 10 θέματα:

1.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

2.Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη χρήση της εφαρμογής ‹‹e-παράβολο››

3.Τροποποίηση της υπ'αριθ. 82/2016 απόφασης ΔΛΤΜ (Τροποποίηση της υπ'άριθ. 10/2015 κανονιστικής απόφασης ΔΛΤΜ)

4.Λήψη απόφασης για αίτημα παραχώρησης χώρου στάθμευσης του κ.Μπελιβανάκη Γρηγορίου

5. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης ΔΛΤΜ σε πληρεξούσιο δικηγόρο

6.Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας εισιτηρίων επί λιμενικών τελών της HELLENIC SEAWAYS

7.Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας εισιτηρίων επί λιμενικών τελών της AEGEAN SPEED LINES

8.Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας εισιτηρίων επί λιμενικών τελών της Ν & Π ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΟΕ

9.Διαθέσεις πιστώσεων

10. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών