Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 8.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 5 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθ.136/2016 απόφασης

2.Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Χρυσόστομος Αλ.Πετράκης ΑΕ

3.Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Βαμβούνη Ανεζίνα και Σια ΟΕ

4.Αίτημα για παραχώρηση χώρου με κατασκευή έργου στον κ.Γενναδόπουλο Ανδρέα

5.Λήψη απόφασης για αποδεσμεύσεις πιστώσεων