Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Πέμπτη17 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 4 θέματα:

1.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

2. Έγκριση αιτήσεως αναδόχου για χορήγηση μετάθεσης χρονικής ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτοκόλλου 653/08-06-2017

3. Διαθέσεις πιστώσεων

4. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών