Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 18 θέματα:

1.Αποδέσμευση πιστώσεων

2.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ.έτους 2017

3.Tροποποίηση της υπ’αριθ.123/2016 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ

4.Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

5.Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο:‹‹Α.Προκαταρκτική μελέτη Β.Οριστική μελέτη του έργου με τίτλο:Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Πολλωνίων Μήλου››

6.«Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

7.Αίτημα του κ.Χαλδαίου Κυριάκου για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για τοποθέτηση υπαίθριας διαφημιστικής πινακίδας

8.Aίτημα του κ.Μαυρογιάννη Διονύση για ελλιμενισμό σκαφών ιδιοκτησίας του

9.Αίτημα του κ.Αγγελίδη Άγγελου περί αντικατάστασης ελλιμενιζόμενων σκαφών ιδιοκτησίας του

10.Αίτημα του κ.Ξυδάκη Κων/νου για χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα

11.Λήψη απόφασης για χορήγηση εξουσιοδότησης στον ΠΟΣΠΟΜ για χρήση εξωτερικού ηλεκτρολόγου εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ΔΛΤΜ

12.Αποδοχή δωρεάν μελέτης με τίτλο:Εγκατάσταση γραμμών φωτισμού στην εξομοιούμενη με χερσαία ζώνη λιμένα Πολλωνίων Μήλου

13.Αποδοχή δωρεάν μελέτης με τίτλο:Τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού στην κεντρική προβλήτα λιμένα Αδάμαντα Μήλου

14.Οριστική παραλαβή των μελετών με τίτλο:

(α)Καθορισμός χερσαίας ζώνης εξομοιούμενου χώρου Κάναβας με χερσαία ζώνη λιμένα

(β)Εξομοίωση περιοχής από θέση ‹‹Ηρώων έως Μεταλλευτικό Μουσείο και από παραλία ‹‹Λαγκάδας››μέχρι Ακρωτήριο ‹‹Μπομπάρδας››με χερσαία ζώνη

(γ)Καθορισμός χερσαίας ζώνης υφιστάμενου εξομοιούμενου χώρου λιμένα Πολλωνίων

15.Λήψη απόφασης για απαγόρευση πρυμνοδέτησης των Ε/Γ-Ο/Γ στην δυτική πλευρά του κεντρικού προβλήτα λιμένα Αδάμαντα

16.Τοποθέτηση POS στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μήλου

17.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

18.Λήψη διάθεσης πιστώσεων