Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 8.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 2 θέματα:

1.Προυπολογισμός Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

2.Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ.έτους 2017