Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στις 7.00 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.Τροποποίηση της υπ'αριθ. 82/2016 απόφασης ΔΛΤΜ (Τροποποίηση της υπ'άριθ. 10/2015 κανονιστικής απόφασης ΔΛΤΜ)

2.Ανασυγκρότηση αρχής ασφάλειας λιμένα

3.Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο:Μ.Π.Ε για επέκταση προβλήτα λιμένα Αδάμαντα (Υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης κύριου προβλήτα)

4.Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο:Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου:Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση Πολλώνια ν.Μήλου

5.Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στην προβλήτα Κάναβας Μήλου

6.Διαθέσεις πιστώσεων

7.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών