Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 7.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.Έγκριση νέου κειμένου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δ.Λ.Τ Μήλου για την υλοποίηση του έργου: Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στη Μήλο

2.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δ.Λ.Τ Μήλου στην έκθεση ‹‹SEATRADE 2017›› 16-17 Μαρτίου 2017 στο Fort Lauderdale-Miami

3.Επιτροπές του Ν.4412/2016 για το έτος 2017

4.Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης διάρκειας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων-φαναριών

5.Αίτημα δημότη

6.Λήψη διάθεσης πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες

7.Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες συμβάσεις