Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 11.00 το πρωί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 5 θέματα:

1.Αναπροσαρμογή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το 2018

2.Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΛΤΜ οικ.έτους 2018

3.Μετακίνηση Προέδρου ΔΣ

4.Διαθέσεις πιστώσεων

5.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών