Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 6.00 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθεί από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μήλου και να ληφθούν αποφάσεις στο πιο κάτω θέμα:

Ανάθεση υπόθεσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση προσφυγής επιβολής διοικητικού προστίμου).