Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Τρίτη 7 Μαΐου στις 11.00 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 4 θέματα:

1.Aνάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης βορεινά καταστήματος "Μικρός Απόπλους"

2.Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση ανωδομής λόγω καθίζησης  στην περιοχή Κάναβα

3.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σούμπουλη Άλκη

4.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αδαμόπουλο Κωνσταντίνο