Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 9 θέματα:

1.Απολογισμός-Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης λιμένα Αδάμαντα. Διερεύνηση δυνατών βελτιώσεων.

2.Ενημέρωση–Συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με το ζήτημα των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στη Μήλο.

3.Τροποποίηση της υπ’αριθ.200/2015 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ.

4.Λήψη απόφασης για γνωστοποίηση των αναγκών του ΔΛΤΜ σε καύσιμα και λιπαντικά για ένα έτος.

5.Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 ΔΛΤΜ βάσει της με αριθμό 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/ τ. Β΄).

6.Έγκριση προμήθειας ηλεκτροκίνητου Φ/Γ οχήματος.

7.Έγκριση τεχνικού προγράμματος ΔΛΤΜ οικονομικού έτους 2019.

8.Οριστική παραλαβή της μελέτης : «Αρχιτεκτονική Μελέτη και όροι δόμησης Χ.Ζ. Κάναβας –Αδάμαντα».

9.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.