Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018

2.Διερεύνηση για αγορά ακινήτων από το ΔΛΤ Μήλου

3.Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μήλου και ΔΛΤ Μήλου για αποκομιδή απορριμμάτων

4.Αναπροσαρμογή φόρων, τελών δικαιωμάτων και εισφορών για το έτος 2019

5.Αίτημα κ. Ψαθά Στυλιανού

6.Αίτημα κ. Νίνου Αλέξανδρου

7.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών