Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου στις 10.00 το πρωί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Προγραμματισμός προσλήψεων Δ.Λ.Τ.Μ. έτους 2020

2.Έγκριση μετακινήσεων Προέδρου και μελών Δ.Σ.