Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στις 7.00 το βράδυ στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.Οριστική παραλαβή της μελέτης : «Αρχιτεκτονική Μελέτη και όροι δόμησης Χ.Ζ. Κάναβας –Αδάμαντα».

2.Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΔΛΤΜ οικονομικού έτους 2018

3.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού για το 2019

4.Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών των Μινωικών Γραμμών

5.Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Λιθοδομή πρανούς-Όρια χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα»

6.3η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤΜ οικονομικού έτους 2018

7.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών