Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 21 θέματα:

1.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σακελλαρίου Πέτρο

2.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Βήχο Παναγιώτη

3.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο

4.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σφράτη Κων/νο

5.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Πετράκη Σπυρίδων

6.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Ε.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & Λ.ΞΥΝΤΑΡΑΣ Ο.Ε

7.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Κυπραίο Εμμανουήλ

8.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Σούμπουλη Άλκη

9.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αδαμόπουλο Κων/νο

10.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην κ. Ξυδού Θωμαή

11.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αρβανιτάκη Δημήτριο

12.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Βαμβούνη Ανεζίνα και Σια ΟΕ

13.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Τραπατσέλη Νικόλαο

14.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Εmerald Sea Mονοπρόσωπη ΙΚΕ

15.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Κυπριώτη Αθανάσιο

16.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ ΟΕ

17.Παραχώρηση χώρου στην ΒΗΧΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΕ

18.Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων ναυτιλιακών εταιρειών

19.Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών «Νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα και Πολλωνίων Μήλου»

20.Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών «Καθαριότητα χώρων δικαιοδοσίας ΔΛΤΜ»

21.Λήψη απόφασης που αφορά την μεταφορά τεχνιτών ογκολίθων και ναυδέτων για την πρόσδεση σκαφών