Δήμος Μήλου

Ο πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Τρυπητής προσκαλεί τους κάτοικους της, την  Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 06.00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Τρυπητής Μήλου με θέματα συνεδρίασης:

1. Γνωμοδότηση για τα τμήματα και την χρήση των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Κοινότητας Τρυπητής για το έτος 2020 (σχετ. το με Α.Π. 6065/24-9-2019 έγγραφο Δήμου Μήλου).

2. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης της πάγιας προκαταβολής υπέρ Κοινότητας Τρυπητής .

3. Ονομασία δρόμου στην περιοχή Τρυπητή κατόπιν  αιτήσεως  δημότη.

4. Ενημέρωση από τον πρόεδρο  για θέματα που αφορούν την Κοινότητα Τρυπητής