Δήμος Μήλου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρυπητής προσκαλεί τους κατοίκους της Κοινότητας Τρυπητής την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Τρυπητής Μήλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

Αίτημα πολίτη για χρήση κοινόχρηστου χώρου για ΚΥΕ στην Ζεφυρία.

Αίτημα πολίτη για χρήση κοινόχρηστου χώρου για ΚΥΕ στην Τρυπητή.

Αίτημα πολίτη για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τρυπητή.

Γνωμοδότηση για την κυκλοφοριακή μελέτη Κλήματος.

Αίτημα για έγκριση σκοπιμότητας για μίσθωση χώρου στο Κλήμα.

Αίτημα για επικάλυψη αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Προγραμματισμός για καθαρισμό δρόμων.

Αίτημα πολίτη για απομάκρυνση αδρανών υλικών.

Γνωμοδότηση επί ενστάσεως που αφορά την έκδοση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στο Παλαιοχώρι