Δήμος Μήλου

Καλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Κατοίκων της Κοινότητας Τρυπητής, που θα διεξαχθεί στο εστιατόριο «Γλαρονήσια» την 5η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη κοινότητα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

Στη Συνέλευση έχουν προσκληθεί και θα παρευρεθούν, ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι του δήμου Μήλου.

Με τιμή,

Για την Κοινότητα Τρυπητής Μήλου

Ο Πρόεδρος

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ