Δήμος Μήλου

Η δημοτική κοινότητα Πέρα Τριοβασάλου σας καλεί να προσέλθετε στη συνεδρίαση του τοπικού της συμβουλίου την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Κατάστημα της κοινότητας της για τα εξής θέματα:

1.Αίτημα Ζούλια Άννας για επισκευή τοιχείου αντιστήριξης δημοτικού δρόμου λόγω επικινδυνότητας.

2.Ευπρεπισμός χώρου Ηρώου Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στην περιοχή Βουνό.

3.Μονοδρόμηση από πλατεία (στροφή ασθενοφόρου) έως οικία Ψαθά Νικολάου (Χαμού).

4.Μονοδρόμηση από οικία Βαμβούνη Σταματίας έως εκκλησία Αγ.Γεωργίου.

5.Τοποθέτηση τηνακίδας STOP έξω από οικία Μάλλη Μαρίνας

6.Καθαρισμός δρομίσκου από πλατεία (στροφή ασθενοφόρου) έως οικία Βελετά Φανής.

7.Ετασκευή φρεατίου αποχέτευσης και επισκευή πλακών οδοστρώματος στο σημείο που βρίσκεται η «καμάρα» Π. Τριοβασάλου.

8.Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου υλικού για στολισμό περιοχών οικισμού Π. Τριοβασάλου.

9.Καθαρισμός δρόμου στην περιοχή «Λιβάδια» (από οικία «Ήμερου έως τιηγάδι Ζούλια Εμμανουήλ)