Δήμος Μήλου

adamas

Η δημοτική κοινότητα Αδάμαντα σας καλεί να προσέλθετε στη συνεδρίαση  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της τέως Κοινότητας Αδάμαντα Τετάρτη 25/10 στις 7.00 το απόγευμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

Ενημερώσεις

1.- Γνωμοδότηση σε πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Αδάμαντα στο Ο.Τ. 70 στον Τομέα Α΄περιοχή Λιμάνι Αδάμαντα

2.- Γνωμοδότηση σε πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Αδάμαντα στο Ο.Τ. 12 κ΄13 στον Τομέα Γ΄περιοχή Νεοχώρι Αδάμαντα

3.- Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ Αργυρίου Ευστράτιου στον Αδάμαντα Μήλου

4.- Αίτημα δημότη για τοποθέτηση μεταλλικού «Π» σε κοιν.χώρο

5.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για αξιοποίηση δημοτικού οικοπέδου στη περιοχή Χωραϊτιά