Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 20η , του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, μέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018),για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

  1. Αποδοχή δωρεάς απινιδωτή απ’το Σύλλογο Μηλίων Πλοιοκτητών Τουριστικών Επαγ/κών Σκαφών
  2. Γνωμοδότηση αιτήματος για κοπή δέντρων
  3. Γνωμοδότηση αιτήματος πολιτών Αδάμαντα για απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων
  4. Συντήρηση δημοτικών δρόμων δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα
  5. Αντικατάσταση φωτισμού στη πλατεία Ηρώων Κοινότητας Αδάμαντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

Σταύρος Μωραΐτης