Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 15η, του μήνα ΜΑΪΟΥ 2023, μέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018),για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1.- Τοποθέτηση κιγκλιδώματος σε δημοτική σκάλα

2.- Περίφραξη Παιδικής Χαράς στη περιοχή Χωραϊτιάς

3.-Τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης απαγόρευσης στάσης στάθμευσης σε δημοτικό δρόμο

4.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ ((YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -CATERING), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (EGOIST)

5.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ-DELIVERY), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (PUERTO)

6.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (ΠΛΩΡΗ)

7.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (LEBETINA)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ