Δήμος Μήλου

Η δημοτική κοινότητα Αδάμαντα σας καλεί να προσέλθετε στη συνεδρίαση  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της τέως Κοινότητας Αδάμαντα την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 στις 7.30 το απόγευμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Καθαρισμός τμημάτων Κοιν. Χώρων για παραχώρηση χρήσης τους για το έτος 2020

2.Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα λογαριασμού για τη κατάθεση πάγιας προκαταβολής

3.Συζήτηση-προτάσεις, για εξεύρεση νέου χώρου εναπόθεσης απορριμάτων, από τη θέση Θειάφες