Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 03η, του μήνα MAΡΤΙΟΥ 2021, μέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Γνωμοδότηση σε αίτημα ΖΕΡΑ ΑΝΤΟΝΕΤΑΣ  για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος

2.- Γνωμοδότηση σε αίτημα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΖΑΚΗ  για τοποθέτηση δύο (2) κατόπτρων σε δρόμο στο όριο των Κοινοτήτων Αδάμαντα και Πέρα Τριοβασάλου

3.-Γνωμοδότηση σε αίτημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΑΚΗ για τη χορήγηση δύο (2) θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης αυτ/των στα φαρμακεία

4.-Προτάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιόκτητων χώρων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

5.-Προγραμματισμός εργασιών ενόψει εορτών ΠΑΣΧΑ και τουριστικής σεζόν

Ενημερώσεις

Ο Πρόεδρος της

Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ