Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 7η, του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, μέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018),για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ νόμιμου εκπροσώπου της Ε.ΑΡΓΥΡΙΟΥ κ ΣΙΑ Ο.Ε.

2.Τροποποίηση εγκεκριμένου Ρ.Σ. Αδάμαντα στους τομείς Β’ κ Γ’ στη περιοχή Νεοχώρι Αδάμαντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

Σταύρος Μωραΐτης