Δήμος Μήλου

mellon-europis

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στην Αθήνα, την 1η Μαρτίου 2018.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Βέλγος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-HeinzLambertz.

Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης παρaβρέθηκε και επανέλαβε αυτό που είχε εκφράσει και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις Βρυξέλλες ότι η συνεργασία των κρατών-μελών είναι απαραίτητη για την περαιτέρω συνοχή της Ε.Ε.

Επίσης, ανέφερε ότι η Ε.Ε. πρέπει να χρηματοδοτήσει με επιπλέον πόρους τους νησιωτικούς Δήμους και διατύπωσε την άποψη ότι «το μέλλον της Ευρώπης ανήκει στη νεολαία και θα πρέπει να την ακούσουμε και να σχεδιάζουμε μαζί της για να έχουμε επιτυχία σε αυτή την προσπάθειά μας».